Välkommen till Allbo Lärcenter!

Allbo lärcenter ansvarar för kommunens vuxenutbildning och för Alvesta gymnasieskola.

 

Covid 19

På grund av rådande situation begränsar vi fysiska besök på Allbo lärcenter. Vi vill att du mejlar till den person du vill ha kontakt med. Beskriv ditt ärende och ange ditt telefonnummer så vi kan kontakta dig. Du hittar mejladresserna under rubriken kontakt till höger.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

 

 ____________________________________________________________________________

Alla elever studerar på SFI-

På grund av Corona har vi ett speciellt schema just nu. För mer information kontakta din lärare.

 

------------------------------------

Länk till Alvesta Gymnasieskola 

___

Schema för Vårterminen 2021

 GRUV 20-21.pdf

GYVUX 20-21.pdf

 

 

För er som studerar hos oss och vill söka till universitet eller högskola-

Nationella betygdatabasen (UHR) stänger 5 juli

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 Foto av huvudbyggnaden på Hjärtenholmsvägen 6, Alvesta

 

 Större delen av Allbo lärcenters verksamhet bedrivs nu på adressen Hjärtenholmsvägen 6 i Alvesta (foto ovan) samt i det paviljongkomplex som uppförts på den forna körgården bakom byggnaden.

 

I paviljongerna finns klassrum för sfi-undervisning, lärlingsutbildningarna, Gruv, Gyvux samt administrationen (gå in genom huvudingången som syns på bilden, fortsätt rakt genom byggnaden och ut på gården, så ser du ingången till den sammanbindande paviljongen).

I huvudbyggnaden finns sedan tidigare yrkesförarutbildningarna, Lärvux och IM- programmen

Vård- och omsorgsutbildningen är kvar högst upp i Stenlyckeskolan.


YKB 35 timmars fortbildning

YKB 35 timmars fortbildning för dig som är yrkesförare och behöver komplettera/kompetensutvecklas.

Vi erbjuder även utbildning för truck och hjullastare åt externa företag.

Har du frågor, kontakta Poa 070-2369063 alternativt poa.larsson@alvesta.se

Välkommen att höra av dig!


Flexibelt lärande på våra Gyvuxkurser

Möjligheten att kunna studera flexibelt finns nu på Allbo Lärcenter och detta upplägg kommer att fortsätta. Flexibelt lärande innebär ca 4–10 obligatoriska kursträffar per/kurs och övrig tid kan det, i samråd med undervisande lärare, finnas möjlighet att genomföra kursen på distans t.ex. hemifrån.

Läs mer om Flexibelt lärande


Allbo lärcenter på Facebook

Följ Allbo Lärcenter på Facebook så har du bättre koll på våra senaste nyheter/utbildningar!


För dig som söker andra utbildningar

Vill du gå en utbildning eller någon kurs som vi inte erbjuder, via en annan kommun, måste du ändå skicka ansökan till Alvesta kommun. Anvisningar för hur du går tillväga finner du i denna fil

 Information-sökande till annan kommun.pdf