Välkommen till Allbo Lärcenter!

Allbo lärcenter ansvarar för kommunens vuxenutbildning och för Alvesta gymnasieskola.

OBS! Notera att det är olika startdatum för höstterminen 2021 för grundskola, gymnasium och komvux.

____________________________________________________________________________

Vårt fik - Café Hjärtat finns med bland Alvesta kommuns HS Certifiering- nivå 1, det innebär att minst 25% är godkända livsmedel av KRAV.

BILAGA verksamhetsplatser Alvesta Kommun 25 procent (003).pdf

____________________________________________________________________________

Nu kan du ansöka kurser på grundläggandenivå och gymnasienivå med start 16 augusti 2021.
Heltidsstudier är 20p per vecka- 300p är heltidsstudier.
En studieperiod är 15 veckor
Ansökan är öppen från 14 juni till 8 augusti. 

Ansök online

___________________________________________________________________________

 Covid 19

På grund av rådande situation begränsar vi fysiska besök på Allbo lärcenter. Vi vill att du mejlar till den person du vill ha kontakt med. Beskriv ditt ärende och ange ditt telefonnummer så vi kan kontakta dig. Du hittar mejladresserna under rubriken kontakt till höger.

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

  ____________________________________________________________________________

Alla elever studerar på SFI-

På grund av Corona har vi ett speciellt schema just nu. För mer information kontakta din lärare.

Vi har inga nya intag till SFI nu på grund av den ökade smittspridningen av Covid -19.

När vi kan ta emot nya elever igen kommer vi skriva det här. Du kan anmäla dig till SFI
online och ställa dig i kö.

anmälan online

------------------------------------

Länk till Alvesta Gymnasieskola 

___

Schema för höstterminen 2021 Grundläggande nivå och gymnasienivå

GRUV 21-22.pdf

GYVUX 21-22.pdf

 

 

För er som studerar hos oss och vill söka till universitet eller högskola-

Nationella betygdatabasen (UHR) stänger 5 juli

 

Anmälan till höstens högskoleprov

Den 24 augusti öppnar anmälan till höstens högskoleprov, som äger rum den 24 oktober.

www.studera.nu  finns information om högskoleprovet och tidigare prov att öva på.

Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

_____________________________________________________________________________

 

 

 Foto av huvudbyggnaden på Hjärtenholmsvägen 6, Alvesta

 

 Större delen av Allbo lärcenters verksamhet bedrivs nu på adressen Hjärtenholmsvägen 6 i Alvesta (foto ovan) samt i det paviljongkomplex som uppförts på den forna körgården bakom byggnaden.

 

I paviljongerna finns klassrum för sfi-undervisning, lärlingsutbildningarna, Gruv, Gyvux samt administrationen (gå in genom huvudingången som syns på bilden, fortsätt rakt genom byggnaden och ut på gården, så ser du ingången till den sammanbindande paviljongen).

I huvudbyggnaden finns sedan tidigare yrkesförarutbildningarna, Lärvux och IM- programmen

Vård- och omsorgsutbildningen är kvar högst upp i Stenlyckeskolan.


YKB 35 timmars fortbildning

YKB 35 timmars fortbildning för dig som är yrkesförare och behöver komplettera/kompetensutvecklas.

Vi erbjuder även utbildning för truck och hjullastare åt externa företag.

Har du frågor, kontakta Poa 070-2369063 alternativt poa.larsson@alvesta.se

Välkommen att höra av dig!


Flexibelt lärande på våra Gyvuxkurser

Möjligheten att kunna studera flexibelt finns nu på Allbo Lärcenter och detta upplägg kommer att fortsätta. Flexibelt lärande innebär ca 4–10 obligatoriska kursträffar per/kurs och övrig tid kan det, i samråd med undervisande lärare, finnas möjlighet att genomföra kursen på distans t.ex. hemifrån.

Läs mer om Flexibelt lärande


Allbo lärcenter på Facebook

Följ Allbo Lärcenter på Facebook så har du bättre koll på våra senaste nyheter/utbildningar!


För dig som söker andra utbildningar

Vill du gå en utbildning eller någon kurs som vi inte erbjuder, via en annan kommun, måste du ändå skicka ansökan till Alvesta kommun. Anvisningar för hur du går tillväga finner du i denna fil

 Information-sökande till annan kommun.pdf