Olycksfallsförsäkring

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Alvesta kommuns verksamhetsområde är försäkrade.

Försäkringsbolag: Svedea
Försäkringsnummer: 4038944

Kollektiv Olycksfallsförsäkring Alvesta kommun
Försäkringsperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

Om du drabbas av olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.
  • Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande.
  • Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget.
  • Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål på adress angiven nedan.
Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på hemsidan, www.svedea.se. Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM