24 träffartorghandel inom hela webbplatsen

Sökresultat

1. [Webbsidor] Torghandel
Torghandel bedrivs på Oxtorget, Allbogatan 11, i Alvesta tätort. Dela Du kan hyra plats alla fredagar, dock ej "röda" dagar. Vid vissa enstaka tillfällen kan torghandeln ställas in på grund av andra ...
2. [Webbsidor] Lokala föreskrifter torghandel
Lokala föreskrifter för torghandel - Dela De lokala ordningsföreskrifterna för torghandelär tillämpliga på Oxtorget i Avesta. - Följande ämnen berörs: Fasta och tillfälliga saluplatser Fördelning av saluplatser Tider för försäljning Innehavarens ...
3. [PDF] Lokala ordningsforeskrifter torghandel
07FS 1996:6 Besöksadress Postadress Telefon Telefax Hemsida Bankgiro E-post Centralplan 1 342 80 ... TORGHANDEL i Alvesta kommun Utfärdad den 10 januari 1996. - Beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1995. - Alvesta kommun (1993:1632) med bemyndigande ...
4. [PDF] Lokala ordningsforeskrifter torghandel
07FS 1996:6 Besöksadress Postadress Telefon Telefax Hemsida Bankgiro E-post Centralplan 1 342 80 ... TORGHANDEL i Alvesta kommun Utfärdad den 10 januari 1996. - Beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1995. - Alvesta kommun (1993:1632) med bemyndigande ...
5. [Webbsidor] Detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen)
torghandel samt ICA-butik. Dela Planens syfte - Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål genom förtätning i ett attraktivt och centralt läge i Alvesta tätort. Planen är färdig för genomförande - Nämnden för ...
6. [Webbsidor] Hund
ar - Som ... torghandel pågår. Hundar får inte heller bada på kommunala badplatser under perioden - 15 maj - 15 september. Föroreningar efter hunden ska plockas upp på alla offentliga platser. Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser, ...
7. [Webbsidor] Start
Alvesta kommun - Google translate Kontakta oss Webbkarta ... Torghandel Lokala föreskrifter torghandel Skogsförvaltning Skogens miljövård Miljö Brandfarliga & explosiva varor Cistern Kontroll av cistern Förorenad mark Marksanering Elnaryd Karta ...
8. [Webbsidor] Sitemap
Om ... Torghandel Lokala föreskrifter torghandel Skogsförvaltning Skogens miljövård Miljö Brandfarliga & explosiva varor Cistern Kontroll av cistern Förorenad mark Marksanering Elnaryd Karta över området Kalkning Köldmedie ...
  • Sitemap
9. [Webbsidor] Lokala föreskrifter
Kommunen har möjlighet att ... 23 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Trafikföreskrifter Vattenskyddsområden i Alvesta kommun - Följande områden är av Länsstyrelsen fastställda vattenskyddsområden. Klicka på området för att läsa ...
10. [Webbsidor] Styrdokument
I styrdokumenteten ... Torghandel Avfallsföreskrifter Riktlinjer för flaggning Policy - Inköp- och upphandlingspolicy Näringslivspolicy Service- och tillgänglihetspolicy Miljöpolicy - Policy för resor i tjänsten, fordon och drivmedel Strategier ...
Det finns flera resultatsidor:
1 2 3 Nästa »