Fiske

Fiske

Fiskebestämmelser

För att få fiska måste man lösa fiskekort eller få fiskerättsägarens tillstånd för fiske på dennes enskilda fiskevatten. Fiskekort ger normalt rätt att fiska med mete, kastspö eller pimpel. Fiskekort skall uppvisas på anfordran av tillsyningsman som också har rätt att beslagta redskap av den som saknar fiskekort. Fiskekort till utvalda sjöar kan köpas via turistbyrån eller via denna länk www.ifiske.se.

Begränsningar för fångst

  • Minimimått: Gös 45 cm, Ål 50 cm, Gädda 40 cm. Fisk som är mindre skall genast sättas ut!
  • Öring får inte fångas från 1 oktober t o m sista februari.
  • Det är förbjudet att fånga mal.
  • Flodpärlmusslan är fredad enligt lag.
  • Fisk eller andra djur får inte införas till Sverige och användas som bete.

Lokala bestämmelser

Kräftpest

Fiskeredskap, båtar eller andra föremål som har använts inom område med akut kräftpest får inte transporteras därifrån till annan sjö eller annat vattendrag utan föregående desinfektering. Fisk från vatten med akut kräftpest får inte användas som bete i andra vatten än de där den fångats. Sådana vatten skyltas.