Skogsförvaltning

Alvesta kommun förvaltar 1300 ha skogsmark

Karta - Skogsbruksplan och skogliga åtgärder 2022