Inventering av Kojtets djur- och växtliv

Omgivningarna vid Kojtet badplats utanför Vislanda har ett unikt växt- och djurliv. Under vår, sommar och tidig höst 2022 har en inventering av växt- och djurlivet gjorts.

Dammen med sand och ängsmark i förgrunden

Totalt har fynd av 315 arter gjorts inom ramen för projektet och över 400 arter under 2022 om alla inrapporterade fynd i artportalen räknas.

I rapporten finns förutom information om, för Kronobergs län, unika fynd även förslag på fortsatta åtgärder som syftar till att främja växt- och djurlivet samt förstärka den unika miljön som finns runt vattnet.

Läs hela rapporten

Rapport: Spånghult Kojtet – Inventering 2022

Insekten bastardvärmare som sitter på en lila blomma