Fjärilsrestauranger

Fjäril på en blomma

Fjärilsrestauranger

Nu öppnar 15 nya restauranger i Alvesta kommun! Tilltänkta gäster är fjärilar. Och de som ska bygga och sköta restaurangerna är våra förskolebarn. Fjärilsrestaurangerna är en satsning för bidra till ökad biologisk mångfald och att barnen ska lära sig mer om hur viktiga fjärilarna är för oss människor.

Initiativet till projektet är Refarm Linné och föreningen har inspirerat förskolor runt om i Kronobergs län. I Alvesta kommer 14 kommunala förskolor och 1 privat förskola vara med.

Fjärilsrestaurang

En fjärilsrestaurang är en rabatt med perenna blommor och örter som fjärilar och andra insekter gillar. Under hösten 2022 anlades fjärilsrestaurangerna samt plantering av höstlökarna pärlhyacint och krokus. Våren 2023 fylls restaurangen på med fler perenna blommor.

LONA

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Undervisning

Tanken med fjärilsrestaurangen är även att man kan ha undervisning runt den och läsa sagor. Det har tagits fram sagor som förskolorna kan läsa upp för barnen. Genom sagorna kan man höra hur humlor lever, hur en blomma gror, hur många släktingar ett honungsbi har och en fjärils första dag ute ur sin puppa kan se ut.

Bihotell

De flesta förskolor har idag insektshotell. Under arbetet med fjärilsrestaurangerna kan förskolorna även fixa till dessa. Vedträn med borrade hål kommer fyllas på och vasstrån, det gillar bina!

Besök en fjärilsrestaurang

Alvesta kommun har en fjärilsrestaurang och ett bihotell placerat vid korsningen Länsmannabackan och Lunnagårdsvägen.

Bild: Fjärilsrestaurang på en av kommunens förskolor, hösten 2022.

Bild: fjärilsrestaurang på en av kommunens förskolor, våren 2022.