Blomsteråker och ängsmatta i Bländarondellen

Blomsteråkrar och ängsmatta i Bländarondellen

Under 2022 har kommunen gjort i ordning ytor för blomsteråkrar och lagt ut ängsmatta i Bländarondellen.

Blomsteråkrar

Blomsteråkrar är ett-åriga ängar. Fördelar med blomsteråkrar är

  • färgglad klick i trafikmiljön,
  • minskad skötsel på ytorna jämfört med gräs och/eller blomsterurna
  • och framför allt gynnar det våra vilda pollinatörer och biologisk mångfald.

Platserna för blomsteråkrarna:

  • Allbogatan, Alvesta
  • Husebyvägen, Vislanda

Bild: Blomsteråker i Vislanda

Ängsmatta i Bländarondellen

Bländarondellen i Alvesta tätort behövde göras om och för att gynna våra pollinatörer beslutades det för en färdig ängsmatta. Ängsmattan är salttålig, vilket gör den lämplig för trafikmiljöer så som rondeller och refuger. Ängsmattan innehåller arter med svenskt ursprung, vilket våra pollinatörer känner igen och är anpassade för.

Bild: Ängsmattor levererade till rondellen 

Bild: utläggning av ängsmatta

Bild: Färdig rondell med ängsmatta.

LONA

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.