Biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. I en miljö med ekosystem i balans och biologisk mångfald finns det olika arter och olika naturtyper, med genetisk variation inom arter. Motsatsen till biologisk mångfald är exempelvis ett trädplantage eller en stor odling av samma typ av gröda, och i en sådan miljö lever få arter.

Vad innebär biologisk mångfald?

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar men också om odlade växter, jordbrukets husdjur och deras livsmiljöer.

Pollinatörer har en viktig funktion i ekosystemen. En hög biologisk mångfald ger bättre pollinering. Utan pollineringen skulle många växter inte sätta frukt och därmed minska. 

Forskare är överens om att utarmningen av biologisk mångfald är alarmerande. Våren 2018 gav FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) ut en rapport där 550 experter slog fast att förlusten av djur och natur är ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna. 

Alla kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket:

För dig utan trädgård

 • Hjälp groddjur över vägen när de vandrar till sina lekvatten om våren.
 • Skänk pengar till och bli medlem i naturorganisationer.
 • Gör insatser i någon annans trädgård, antingen genom att prata med någon granne eller bekant, eller via nätverket Co-grow.
 • Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar.
 • Plantera blommor som bina gillar, till exempel lavendel och kärleksört, i en kruka eller balkonglåda.
 • Bekämpa/rapportera in invasiva växter exempelvis jätteloka och jättebalsamin.

För dig med trädgård

 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.
 • Sätt upp ett bihotell och ge hemlösa vilda bin en bostad.
 • Sätt upp holkar till fåglar och fladdermöss.
 • Städa inte bort allt “skräp”, gammal ved och stubbar ger boplats åt många insekter
 • Plantera sälg, det ger livsviktiga föda för pollinatörerna efter vintern
 • Satsa på vårblommande lökar.
 • Släpp upp gräset och skapa en äng, spara maskros, klöver och andra vilda blommor.
 • Tänk på att det behövs blommor under hela säsongen för att bina och de andra pollinatörerna ska få mat.