Naturvård

I Alvesta kommun finns en fantastisk och omväxlande natur som vi behöver vara rädda om. Naturvårdsarbetet syftar till att utveckla och bevara naturvärden, biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.

Denna sidan är under uppbyggnad och här kommer det fyllas på med Alvesta kommuns arbete med naturvård.