BY2030 - för ett bättre liv på landet

Alvesta kommun är med i arbetet med BY2030 – en satsning som består av två delar. Dels att förbättra det fysiska miljö – så som gator, torg och byggnader tillsammans med boende, företag och andra aktörer, dels att visa upp byar och samhällen under en mässa: hur är det att bo i landsbygden i framtidens Alvesta?

Vilka står bakom BY2030?

BY2030 är en gemensam satsning där Region Kronoberg och länets kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att förbättra livet i länets byar och mindre samhällen.

Varför BY2030?

Målet med BY2030 är att fler ska bo på landsbygden och att Kronobergs arbetsmarknad får lättare att hitta rätt kompetens när fler bor här. Samtidigt tar vi tillvara på Kronobergs potential i en tid av omställning när många vill leva ett hållbart liv på landsbygden.

Vad händer just 2030?

Under 2030 kommer BY2030 bjuda in till en nationell mässa – en bymässa – som visar upp resultatet av de förbättringar som har skett i länets byar och samhällen. Bymässan blir som en vandringsutställning i hela Kronoberg och kommer förhoppningsvis att fungera som inspiration för andra byar, tjänstepersoner och politiker.

Vad är på gång?

Just nu pågår ett antal projekt i Alvesta kommun inom ramen för BY2030. Mer information om de olika projekten kommer inom kort.

  • Utveckling av Aringsås
  • Gestaltad livsmiljö
  • Huseby skog och trä