Spillvatten

I kommunen finns konventionella reningsverk i Alvesta, Moheda och Vislanda. Dessutom finns avloppsrening med markinfiltration i Torne, Lönashult, Hulevik och Torsåsby.

Information till verksamhetsutövare

Alvesta kommun har påbörjat ett kvalitetsarbete (enligt REVAQs regler) för att minska mängden oönskade ämnen till Alvesta kommuns avloppsnät. Detta för att få en så bra slutprodukt som möjligt från kommunens reningsverk. På så vis ska avloppsslammet kunna användas på bästa möjliga sätt, t ex på jordbruksmark som växtnäring.

För att kunna minska mängden oönskade ämnen till kommunens reningsverk behöver vi verksamhetsutövares hjälp. För att få vetskap om vilka ämnen som används behöver Alvesta kommuns VA-enhet få in kemikalieförteckning från verksamhetsutövarna. Kemikalieförteckning att fylla i samt vägledning om hur man fyller i den finns under Dokument i menyn till höger.

Under våren 2013 gjordes ett ustkick till samtliga verksamhetsutövare som är anslutna till kommunalt avlopp och som är anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken (C-verksamhet). Under våren 2012 gjordes utskick till tillståndspliktiga verksamheter (B-verksamheter). Övriga verksamheter behandlas vid ett senare tillfälle enligt beslutad handlingsplan och de regler som berör detta kvalitetsarbete från branschorganisationen.