Felanmälan & frågor

Felanmälan dygnet runt

Telefon kontaktcenter: 0472-150 00
E-post

Observera! 
Vid felanmälan efter kontorstid kopplas samtalet vidare efter att automatiskt meddelande är slut. Lägg inte på luren förrän du har kopplats vidare och fått svar.

Frågor om vattnets kvalité

Samhällsbyggnadsförvaltningen
VA-chefen, Telefon kontaktcenter: 0472-150 00

Frågor om abonnemang och räkningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ingela Petersson, Tel. 0472-152 22

Anmäl flyttning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ingela Petersson, Tel. 0472-152 22

Mer information

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tel. 0472-150 00
E-post