Felanmälan & frågor

Felanmälan kontorstid

Tel. 0472-150 00

Felanmälan övrig tid

SOS-alarm, Tel. 0470-472 69

Frågor om vattnets kvalité

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bengt Johansson, Tel. 0472-150 00


Frågor om abonnemang och räkningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ingela Petersson, Tel. 0472-152 22

Anmäl flyttning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ingela Petersson, Tel. 0472-152 22

Mer information

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tel. 0472-150 00
E-post