Felanmälan & frågor

Felanmälan dygnet runt

Telefon växel. 0472-150 00

Observera! Samtalet kopplas vidare efter att meddelandet är slut, lägg inte på luren förrän du har fått ett svar.

Frågor om vattnets kvalité

Samhällsbyggnadsförvaltningen
VA-chefen, Telefon växel. 0472-150 00

Frågor om abonnemang och räkningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ingela Petersson, Tel. 0472-152 22

Anmäl flyttning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ingela Petersson, Tel. 0472-152 22

Mer information

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tel. 0472-150 00
E-post