Felanmälan & frågor

Felanmälan kontorstid

Tel. 0472-150 00

Felanmälan övrig tid

SOS-alarm, Tel. 0470-472 69

Frågor om vattnets kvalité

Förvaltningen för samhällsplanering
Bengt Johansson, Tel. 0472-152 15


Frågor om abonnemang och räkningar

Förvaltningen för samhällsplanering
Ingela Petersson, Tel. 0472-152 22

Anmäl flyttning

Förvaltningen för samhällsplanering
Ingela Petersson, Tel. 0472-152 22

Mer information

Kontakta Förvaltningen för samhällsplanering, Tel. 0472-152 14
E-post