VA-kund

Kommunalt vatten och avlopp, VA, finansieras av dess användare. Du som är ansluten till kommunalt VA brukar en tjänst. Du är en kund som betalar en avgift för tjänsten. Som kund kallas du i dessa sammanhang för abonnent.

Abonnenterna betalar för kommunalt VA

Kommunen levererar rent vatten till  fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten. Kommunen omhändertar också avloppsvatten från de fastigheter som har kommunalt avlopp. Verksamheten finansieras genom avgifter från abonnenterna. Inga skattemedel används. Något vinstintresse får inte förekomma från Alvesta kommuns sida enligt lag.

VA-taxa

De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Läs mer om Va-taxan

För dig som är abonnent

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för brukande av Alvesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning finner du i vår ABVA. ABVA finns tillgänglig i menyn till höger eller kan beställas hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lämna vattenmätarställning

En gång om året skickar Alvesta kommun ut ett kort som du som abonnent kan använda för att lämna in din vattenmätarställning. Den uppskattade förbrukningen justeras därefter så att du som kund betalar för vad du faktiskt har förbrukat. Det går även bra att lämna in din vattenmätarställning när som helst under året genom att ringa till Ingela Petersson på telefonnummer 0472-152 22 eller skicka e-post

Fakturafrågor 

Frågor kring fakturor för abonnemang av kommunalt vatten och avlopp besvaras av Ingela Petersson 0472-152 22.

Anmäl flyttning

Om du har kommunalt vatten, avlopp, slam- eller soptömning och ska flytta behöver du anmäla det till kommunen. Använd gärna blanketten ”Flyttanmälan” som finns tillgänglig i menyn till höger eller kontakta Ingela Petersson 0472-152 22.

Säljaren ansvarar för abonnemang för vatten, avlopp och renhållning tills blanketten har kommit in till oss. Det innebär att det är säljaren som får fakturan tills anmälan om ägarbyte skett. Bäst är om ni läser av vattenmätaren och skickar in ägarbytesblanketten tillsammans på tillträdesdagen, så att säljare och köpare får betala för sin respektive förbrukning.


För dig som vill ansluta din fastighet

Funderar du på att koppla din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp kan du kontakta Alvesta kommuns abonnentingenjör för rådgivning. Abonnentingenjören kan lämna en prisuppgift på vad anslutningsavgiften blir och redogöra för hur förutsättningarna för din fastighet ser ut. Om det finns möjligheter och du har bestämt dig för att du vill ha kommunalt vatten och/eller avlopp skickar du in en servisanmälan till kommunen. Blankett för servisanmälan finns tillgänglig i menyn till höger.