Om hårdhet och ämnen i vattnet

Hårt eller mjukt vatten?

Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten,  är halten låg kallas det för mjukt vatten.

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Om du har mjukt vatten behöver du mindre tvättmedel än om du har hårt vatten. Tänk på miljön och dosera inte mer tvättmedel än du behöver. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

Vattnet från vattenverken i Alvesta kommun varierar från mycket mjukt till mjukt. i Sverige anges hårdhet i Tyska hårdhetsgrader (dH).

PFOS i dricksvattnet

Ett fåtal kommunala vattentäkter i Sverige har förorenats av brandskum med perfluorerade alkylsyror (PFOS). Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen har därför uppmanat alla dricksvattenproducenter som har brandövningsplatser i närheten av deras vattentäkter att undersöka om vattnet är förorenat.

Ingen av Alvestas kommuns dricksvattentäkter ligger i närheten av en brandövningsplats där denna typ av ämnen har hanterats. Provtagning har ej visat på några förhöjda halter av PFOS våra kommunala vattentäkter.

Bisfenol i dricksvattnet

I Alvesta kommun används inte renoveringsmetoder på det allmänna rörnätet som innebär risk för bisfenol i dricksvattnet. Detta gäller även historiskt. Kontakta din fastighetsägare om du har frågor om hur det ser ut inne i fastigheten du bor i.

Fluorid i dricksvattnet

Gränsvärdet för fluorid i kommunalt dricksvatten ligger på 1,5 mg/l. Måttliga halter av fluorid under gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatus. Halter över gränsvärdet innebär ökad risk för tandemaljfläckar (fluoros). Vid mycket höga halter ökar även risken för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros), vilket på lång sikt kan påverka benvävnadens hållfasthet.