Vattnets hårdhet och kvalitet

Hur är ditt vatten och vem kontrollerar det? Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent, det vill säga vattnet får inte vara färgat, inte innehålla partiklar och inte göra oss sjuka.

Kontroller

 

Livsmedelsverket (SLV FS 2001:30) ställer krav på hantering och kontroll av dricksvatten. I dricksvattenkungörelsen är det angivet vilka analyser som måste utföras på dricksvatten samt i vilken omfattning.

Utöver denna egenkontroll finns även on-lineinstrument ute på vattenverken som kontrollerar vattnet i de olika reningsstegen kontinuerligt.

Du som har egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. SBF Bygg & miljö kan ge dig råd om brunnen och vattnet och hur du kan för kontroller.

Hur är ditt vatten?

Här nedanför kan du som har kommunalt vatten se hur vattenkvaliteten är där du bor. Det gäller vilken hårdhet, pH och fluoridhalt vattnet har.

Alvesta, Hjortsberga och Blädinge

Hårdhet: 2,7 dH (mjukt)
pH: 8,2
Fluorid: 0,2 mg/l

Grimslöv, Torne

Hårdhet: 1,6 dH (mycket mjukt)
pH: 8,1
Fluorid: <0,2 mg/l

Hulevik

Hårdhet: 3,5 dH (mjukt)
pH: 8,1
Fluorid: 0,8 mg/l

Lönashult

Hårdhet: 4,3 dH (mjukt)
pH: 8,0
Fluorid: <0,2 mg/l

Moheda, Torpsbruk och Lidnäs

Hårdhet: 3,9 dH (mjukt)
pH: 8,2
Fluorid: <0,2 mg/l

Vislanda

Hårdhet: 1,0 dH (mycket mjukt)
pH: 8,1
Fluorid:<0,2 mg/l