Vattenskyddsområden

Runt de områden där kommunen tar ut dricksvatten finns vattenskyddsområden. Dessa är till för att förhindra att vattnet förorenas.

Vilka regler gäller kring vattenskyddsområden?

Vi måste alla skydda naturen och vattnet. Inom ett skyddsområde är det ännu viktigare. De som bor och vistas där måste vara extra försiktiga. Om en olycka som hotar vattentäkten inträffar skall det omedelbart anmälas till SOS-alarm tel. 112.

Inom ett skyddsområde gäller särskilda regler, skyddsföreskrifter, men även annan lagstiftning skyddar vårt dricksvatten. Regler finns bland annat för:

 • Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter
 • Jordbruk och trädgårdsbruk
 • Skogsbruk
 • Avloppsvatten och avfall
 • Schaktning och täktverksamhet
 • Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
 • Fordonstvätt och bilvård

Har du frågor om vattenskyddsområden för Alvesta kommuns vattentäkter är du välkommen att kontakta VA-avdelningen.

Var finns vattenskyddsområden?

Vattenskyddsområden finns i Alvesta kommun runt vattentäkterna i:

 • Moheda
 • Kojtet
 • Gottåsa
 • Hunna
 • Lönashult
 • Hulevik
 • samt den ur produktion tagna i Hjärtanäs (Lekaryd).