Bergaåsen

Alvesta, Hjortsberga och Blädinge får sitt vatten från Bergaåsen. Den nya vattentäkten, Bergaåsen, ligger norr om Ljungby och är en unik grusåsformation utmed ån Lagan.

Bergaåsen försörjer även Växjö med dricksvatten samt fungerar som reservvattentäkt för Ljungby. Totalt får cirka 70 000 personer sitt dricksvatten från Bergaåsen.

Bergaåsen leverera cirka 200 liter vatten per sekund, dygnet runt. Vattnet transporteras via två parallella 5 mil långa ledningar.

Dricksvatten är ett livsmedel och självklart kontrolleras kvaliteten på vattnet hela tiden. Livsmedelsverket har regler för hur ofta prover ska tas på vattenverket och ute hos dem som använder vattnet. Det är även livsmedelsverket som sätter gränsvärden för olika ämnen i vattnet.