Källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär extra besvär och merarbete. Vi lägger ner mycket tid på att successivt förbättra avloppsnätet. Men det går tyvärr aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Förebyggande åtgärder

Det finns möjlighet att installera självstängande och manuella golvbrunnar samt backventiler.

Vart ringer man om man har översvämmad källare?

Felanmälan kontorstid
Tel. 0472- 150 00

Felanmälan övrig tid (via SOS-alarm)
Tel. 0470-472 69