Sinad brunn? Här hämtar du vatten

För tillfället har ett antal hushåll med egen brunn problem med vattenförsörjning på grund av låg grundvattennivå.

Berörda hushåll kan hämta dricksvatten från kran med dunk på följande platser:

  • Lidnäs, pumpstationen på Badvägen 22
  • Moheda, brandstationen på sidan som vetter mot Mohedaån
  • Alvesta, kommunförrådet mot personalparkeringen, Hjärtenholmsvägen 14
  • Vislanda, pumpstationen vid korsningen Lärkvägen och Fabriksgatan
  • Grimslöv, pumpstationen på Sjöbyvägen 22, på utfarten från Grimslöv mot Torne
  • Hulevik, Hulevik vattenverk, 500 meter efter fyrvägskorsningen i Hulevik på vägen mot Lönashult.
  • Torne, Silkesnäs, Brovägen, pumpstationen på vänster sida när man kommer från Torne.

Tänk på att fylla vattnet i väl rengjorda flaskor eller behållare. Förvara sedan vattnet på en så mörk och sval plats som möjligt. På så sätt håller sig dricksvattnet fräscht under minst en vecka.

För frågor eller hämtning av större mängder vatten kontakta kommunens kontaktcenter 0472-150 00.

Tips om brunnen sinar

Alvesta kommun har sammanställt lite tips att tänka på när det är lite vatten i sin brunn

Se pdf-fil här samt i sidans högerspalt