Vatten & avlopp

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och rent vatten från kranen en självklarhet för oss alla.

Var rädd om vattnet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och kommer i huvudsak från vårt grundvatten. Att skydda vårt grundvatten är därför av stor betydelse. Kommunen har tagit fram en broschyr med tips om vad du som kommuninvånare kan göra för att skapa en god vattenkvalitet.

Inga oönskade ämnen i avloppet! Allt som spolas ner i avloppet hamnar på avloppsreningsverket så småningom. Reningen fungerar inte bra om man häller ut oönskade ämnen i avloppet, som till exempel lösningsmedel, färgrester, läkemedel och andra gifter. Hushållen står för mer än 50 procent av de oönskande ämnena.

Det enda du ska spola ner i toaletten är urin, avföring och toalettpapper.

Även små utsläpp blir stora när man är många. Använd avloppet rätt!

Följande hör INTE hemma i avloppet:

Bild på oljor

 • Tops
 • Våtservetter eller hushållspapper
 • Mediciner
 • Bindor/ Tamponger
 • Cigaretter/ Snus
 • Oljor
 • Batterier
 • Kattsand
 • Stekfett/ Matolja/ Frityrolja
 • Lösningsmedel / Färgrester
 • Kondomer

Se kommunens Lathund för sortering för rätt återvinning.

Små åtgärder kan ge stor effekt:Bild på papperskorg

 • Ställ en papperskorg i badrummet att kasta våtservetter, bindor, tops, tandtråd och dylikt i.
 • Lämna in överblivna kemikalier som lacknafta och färgrester till miljöstationen.
 • Lämna in gamla mediciner och kvicksilvertermometrar till apoteket.
 • Töm inte askkoppen i toaletten eftersom tobaken innehåller giftigt kadium. Töm den i stället i soppåsen, men se till att ingen glöd finns kvar.
 • Kattsand bör tömmas i soppåsen och inte spolas bort.

Broschyren "Uppströmsarbete" från Svenskt vatten ger mer information & tips om hur du kan hjälpa till att få ett renare vatten.

För ytterligare information om kommunens arbete med att förhindra oönskade ämnen i avloppet se Broschyren ”Inga oönskade ämnen i avloppet”.