Schakttillstånd & trafikanordningsplaner

Blanketter för ansökan

Schaktlov och trafikanordningsplan

Slutrapportering schaktlov

Informationsdokument

Alla som ska arbeta i allmän mark behöver ett godkänt schakttillstånd. För arbete inom vägområdet krävs även en godkänd trafikanordningsplan.

Ska allmän mark användas som uppställningsplatser för t.ex. manskapsbodar eller material kan ni behöva tillstånd från polismyndigheten.

Ansökan skickas till samhallsplanering@alvesta.se