Schakttillstånd & trafikanordningsplaner

Schaktlovsansökningar och ansökningar om tillåten trafikanordningsplan görs via det webbaserade systemet Panorama.

Länk till Panorama finns här: https://alvesta.panorama-gis.se/

I programmet görs både ansökan och slutrapportering.

Vid första användningen så kommer det vara ganska mycket uppgifter som ska fyllas i, men dessa sparas till nästa gång ni gör en ansökan.

Har ni frågor gällande Panorama så kan ni kontakta Emil Malm (emil.malm@alvesta.se)

Informationsdokument med villkor för arbeten i allmän platsmark

Alla som ska arbeta i allmän mark behöver ett godkänt schakttillstånd. För arbete inom vägområdet krävs även en godkänd trafikanordningsplan.

Ska allmän mark användas som uppställningsplatser för t.ex. manskapsbodar eller material kan ni behöva tillstånd från polismyndigheten.