Parkeringsplatser i Alvesta tätort

Välkommen att parkera och besöka Alvesta centrum.

Sjöparkens reseparkeringSkylt reseparkering

Om du pendlar till arbete, skola, eller annat, finns det parkeringsplatser i anslutning till järnvägsstationen.

Det är lätt att hitta reseparkeringen från infartsvägarna, följ bara skyltningen. Se översiktskartan.

Sjöparkens reseparkering är belägen öster om järnvägsspåren i centrala Alvesta. En gångbro går mellan östra och västra delen av Alvesta, denna leder även ner till perrongerna.

Sjöparkens två reseparkeringar har 265 st avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Parkeringsskiva

Parkeringsskiva gäller i Alvesta centrum på våra korttidsparkeringar. Dessa är skyltade.

Parkeringsskivan kan man kostnadsfritt hämta i de flesta av våra butiker och serviceinrättningar, samt i kommunens reception. Parkeringsskivan är kostnadsfri.

Tillgänglighet

I centrala Alvesta finns det gott om parkeringsplatser för rörelsehindrade. Spridda i centrum finns 11 stycken platser.

Laddstolpar

I nuläget finns det sex stycken laddningsplatser för elbilar i Alvesta tätort.

  • Två platser på Sjöparkens parkering
  • Fyra platser på Allbotorget

Skyltning av parkering P-skylt

Från Trafikförordning (1998:1276):

"49 a § På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag

Detta innebär att om du parkerar på allmän gata eller på parkeringsplats endast uppmärkt med P får bilen stå där högst 24 timmar. Det innebär alltså att du inte kan ställa bilen utanför villan eller hyreshuset och sedan resa bort en vecka.

I Alvestas centrum förekommer tilläggstavlor som reglerar maxtiderna 2 timmar, 30 min och 5 minuter. Vid Sjöparkens reseparkering finns tilläggstavlor som anvisar var parkeringen är avgiftsbelagd. Läs mer om avgifterna.

 

 

Digital karta över parkeringar i Alvesta centrum

Användning av kartan:

- Använd plus -och minustecknet för att zooma in och ut på kartan.

- Den röda linjen visar området med krav på parkeringsskiva.

- Klicka på parkeringarna för att ta del av information gällande tider.