Grävtillstånd & trafikanordningsplaner

Alla som ska gräva i allmän platsmark behöver ett godkänt grävtillstånd. För arbete inom vägområdet krävs även en godkänd trafikanordningsplan.Ska allmän mark användas som uppställningsplatser för t.ex. manskapsbodar eller material kan ni behöva tillstånd från polismyndigheten.

Grävtillståndssansökningar och ansökningar om tillåten trafikanordningsplan görs via det webbaserade systemet Panorama.

https://alvesta.panorama-gis.se/

I programmet görs både ansökan och slutrapportering.

Vid första användningen så kommer det vara ganska mycket uppgifter som ska fyllas i, men dessa sparas till nästa gång du gör en ansökan.

Har du frågor gällande Panorama så kan du kontakta Emil Malm (emil.malm@alvesta.se)

Informationsdokument med villkor för arbeten i allmän platsmark