Lastbilsparkering

Lokal trafikföreskrift om tillåtelse att parkera tungt fordon med en totalvikt över 3,5 ton inom tättbebyggt område i Alvesta kommun

Inom tättbebyggt område i Alvesta kommun, får tung lastbil, buss, traktor, motorredskap eller frikopplat släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton, parkeras under högst 2 timmar i följd under tiden mellan klockan 17.00-06.00.

Denna föreskrift gäller inte i

  • Alvesta: Björnstorpsvägen, Ilabäcksvägen, Ågårdsvägen, Forsdalavägen, Svavaregatan och Lyckegårdsvägen.
  • Moheda: Toffelvägen och Industrigatan.
  • Vislanda: Olvägen.