Trafikföreskrifter

Varje kommun har lokala trafikföreskrifter som beskriver vilka trafikregler som gäller på gatu- och vägnätet inom den egna kommunen. De allra flesta regleringarna är skyltade med vägmärken såsom till exempel hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, enkelriktningar och så vidare.

Dessutom har kommunerna i allmänhet så kallade allmänna eller generella lokala trafikföreskrifter. Det är föreskrifter som inte skyltas med vägmärken.

Lokala trafikföreskrifter hanteras av förvaltningen för samhällsplanering. De flesta föreskrifterna beslutar myndighetsnämnden om, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Tre villkor ska vara uppfylld för att en föreskrift ska gälla:

1. Rätt myndighet har fattat beslutet
2. Föreskriften ska vara publicerad i Svensk Trafikföreskriftssamling STFS/RDT
3. Rätt vägmärke ska finnas på rätt plats för att informera om föreskriften. I övervägande delen av de lokala regleringarna finns det vägmärken uppsatta som visar på trafikregeln, t ex där det råder förbud att parkera fordon. En liten del av de lokala trafikföreskrifterna är emellertid allmänna, d v s att de inte kan eller behöver märkas ut med vägmärken som exempelvis miljözonen. Som trafikant är du ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.