Sopning & städning

Sopning & städning

När dygnstemperaturen stiger över nollstrecket städas vinterns sand bort från gator och torg. Målsättningen är att all sand ska vara borta till den 15 maj.

Vårsopning 2023

Nu är det dags att förbereda dig för sopning av våra gång- och cykelvägar samt övriga vägar som har grusats under vintern.

Vi startar vecka 13 och vi förväntar oss att vara klara i alla orter vecka 20.

Turordning

  • Lidnäs, Torpsbruk, Torne, Lönashult
  • Alvesta, Hjortsberga
  • Vislanda, Grimslöv
  • Moheda

Detta kan du göra för att underlätta sopningen 

  • Undvik att parkera på gatan när sopning pågår.
  • Sopa ut sanden i strängar en bit från tomtgränsen, undvik högar då dessa är svåra att sopa upp.
  • Beskär gärna träd och häckar som hänger ut över gång- och körbanor.

Inför sopningen tänk på att underlätta vår framkomlighet genom att hålla häckar och annan växtlighet enligt kommunens riktlinjer, Klipp häcken