Övergångsställe

Övergångsställe

Fordonsförare är tvungen att lämna företräde för gående som gått ut eller precis ska gå ut på ett övergångsställe.

För att de gående ska förstå att du tänker väja, måste du sänka farten i god tid eller stanna. Detta gäller alltså även dig som är cyklist.

Även om fordonsförarna har väjningsplikt är du som gående skyldig att se dig för och ta hänsyn till bilar eller cyklar som närmar sig. Du syns kanske inte och vissa stannar inte, trots att de är skyldiga till det.