Gångfartsområde

Gångfartsområde

Detta trafikmärke betyder gångfartsområde (tidigare Gårdsgata). Inom ett gångfartsområde gäller följande:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

I kommunen finns gångfartsområde i tätorterna Alvesta, Moheda och Grimslöv.