Cykelvägar

cykelväg och två cyklister

Cykelvägar

I Alvesta kommun ska det vara enkelt att ta sig fram med cykel. I Alvesta kommun är det samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för att utveckla det befintliga cykelvägnätet och inspirera till att fler väljer cykeln som transportmedel.

Planerade åtgärder

Under september 2022 byggdes Gröna gatans gångbana i Alvesta tätort om till en gång- och cykelväg. En åtgärd för att öka trafiksäkerheten för elever som går i förskola och skola i området.

Under 2023 planeras det för säkrare gång- och cykelväg på Sköldstavägen (mellan Allbogatan och Värnamovägen).

 

Cykelleder

Information om cykelleder i Alvesta kommun: Cykling

 

Pumpa din cykel

I Alvesta kommun finns det tre offentliga luftpumpar. De fungerar för att pumpa cyklar, barnvagnar och rullstolar, och är alldeles gratis. Du hittar dom vid Moheda station, Alvesta station och Vislanda station.

 

Trafikregler

Alla barn och ungdomar under 15 år ska ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykeln.

Under relaterad information finns en broschyr om ett antal trafikregler för en cyklist.

 

Cykelvelometern

Ta gärna del av Cykelfrämjandets rapport som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. I oktober kommer rapport för året:

Cykelvelometern