Belysning

Belysning Storgatan

Förvaltningen församhällsplanering ansvarar för gatu-/parkbelysningen inom Alvesta kommun med undantag för de större vägarna, där Trafikverket är huvudman (riksvägar - E25).

Gatubelysningen inspekteras tre gånger per år. Släckta lampor eller trasiga armaturer åtgärdas i samband med inspektionen. Om flera lampor i följd är släckta på grund av kabelfel åtgärdas detta så snart som möjligt.

Felanmälan

Släckta lampor, trasiga armaturer eller skador på belysningsstolpar kan anmälas till förvaltningen för samhällsplanering.