Trafik & vägar

Förvaltningen för samhällsplanering ser till att du kan färdas säkert på gator och vägar med bil, buss, cykel eller till fots och att du kan parkera i centrum. 

Vi arbetar för att Alvesta kommuns trafikmiljö skall vara säker och tillgänglig för alla. Det innebär bland annat att vi åtgärdar farliga korsningar och bygger cykelvägar. Vi ansvarar även för drift och underhåll av gator och torg. 

Till enskilda väghållare lämnar vi bidrag i enlighet med kommunens bidragsregler.