Skogsförvaltning

Alvesta kommun förvaltar 1300 ha skogsmark

Karta - Skogsbruksplan 2019