Lokala föreskrifter för torghandel

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandelär tillämpliga på Oxtorget i Avesta.

Följande ämnen berörs:

  • Fasta och tillfälliga saluplatser
  • Fördelning av saluplatser
  • Tider för försäljning
  • Innehavarens upplysningsskyldighet
  • Försäljning av livsmedel
  • Placering av varor, redskap och fordon
  • Renhållning m m
  • Avgift
  • Överträdelse av föreskrift