Parker

Parker

Parker är den byggda miljöns gröna oaser. Här kan du sitta stilla och vila eller ta en promenad.En del parker har mer inslag av natur medan andra har ordnade gräsytor och planteringar. Parker är till för alla invånare och en mötesplats för rekreation och samvaro oavsett ålder och bakgrund.

  • Hagaparken, Alvesta
  • Sjöparken, Alvesta
  • Hembygdsparken, Alvesta
  • Hembygdsparken, Moheda
  • Skolskogen, Vislanda