Ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter innehåller grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Följande ämnen berörs:

 • Lastning av varor m m
 • Schaktning, grävning m m
 • Störande buller
 • Containrar m m
 • Markiser, flaggor, skyltar, träd och buskar
 • Affischering
 • Högtalarutsändning
 • Insamling av pengar
 • Förtäring av alkohol
 • Camping
 • Hundar
 • Ridning
 • Avgift för att använda offentlig plats
 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift