Lekplatsprogram för Alvesta kommun

Alvesta kommun har tagit fram ett lekplatsprogram med syfte att skapa en strategi för hur Alvesta kommun långsiktligt ska arbeta med lekplatser.

Varje lekplats inom kommunen har med lekplatsprogrammet fått en av prioriteringarna; avveckling, underhåll eller utveckling. Genom att avveckla några lekplatser i kommunen frigörs medel som istället kan satsas för att rusta upp och utveckla det mindre antalet lekplatser.

Detta lekplatsprogram behandlar enbart åtgärder och prioriteringar för befintliga lekplatser. Om bedömning görs att ny lekplats bör anläggas krävs nya investeringsbeslut.