Lekplatser

Lekplatser

I Alvesta kommun finns i dag cirka 30 iordningställda lekplatser. Storleken på lekplatserna varierar från mycket enkla till stora anläggningar.

Lekplatser utvecklas i enlighet med den prioritering som den har fått i Lekplatsprogremmet för Alvesta kommun. Målsättningen är att kommunen ska erbjuda varierade och säkra lekmiljöer. Besiktningar genomförs 2 ggr/år för att hålla den standard som behövs.

Här presenteras lekplatserna i Alvesta kommun.

Alvesta

Östra Alvesta

 • Munken (Munkvägen)
 • Prästskogen (Svedjevägen)
 • Lunnaparken (Furulundsvägen/Ekelundsvägen)
 • Störjagård (Störjagårdsvägen)
 • Vimpeln (Vimpelgatan/Engagatan)
 • Timmern (Timmervägen).

Västra Alvesta

 • Ringen (Odlingsvägen)
 • Gitarren (Gitarrvägen)
 • Hamrarna (Ringvägen)
 • Hagaparken (Trädgårdsgatan/Björkgatan)
 • Stenlyckan (Allbogatan).

Hjortsberga

 • Åredavägen/Skolvägen.

Moheda

 • Barren (Barrvägen)
 • Tallen (Tallvägen)
 • Skogsbyn (Sångvägen)
 • Blåsåsen (Lärkgatan)
 • Klöverängen (Klövervägen).

Torpsbruk

 • Fridhemsvägen.

Lidnäs

 • Lidnäsvägen

Vislanda

 • Vinkeln (Vinkelgatan)
 • Badet (Ängsvägen/Dalvägen)
 • Västra torget (Gröna gatan)
 • Östra torget (Husebyvägen/Elnarydsvägen).

Grimslöv

 • Ringaren (Ringvägen)
 • Stora snickaren (Snickarvägen).

Torne

 • Järnvägen/Nybyggarevägen.