Lekplatser

Lekplatser

I Alvesta kommun finns i dag cirka 30 iordningställda lekplatser. Storleken på lekplatserna varierar från mycket enkla till stora anläggningar. På samtliga lekplatser finns sandlådor.

Lekplatser utvecklas i enlighet med den prioritering som den har fått i Lekplatsprogremmet för Alvesta kommun. Målsättningen är att kommunen ska erbjuda varierade och säkra lekmiljöer. Besiktningar genomförs 2 ggr/år för att hålla den standard som behövs.

Här presenteras lekplatserna i Alvesta kommun.

Alvesta

Östra Alvesta: Munken (Munkvägen), Prästskogen (Svedjevägen), Lunnaparken (Furulundsvägen/Ekelundsvägen), Störjagård (Störjagårdsvägen), Vimpeln (Vimpelgatan/Engagatan) och Timmern (Timmervägen).

Västra Alvesta: Ringen (Odlingsvägen), Gitarren (Gitarrvägen), Hamrarna (Ringvägen), Hagaparken (Trädgårdsgatan/Björkgatan) och Stenlyckan (Allbogatan).

Hjortsberga

Åredavägen/Skolvägen.

Moheda

Barren (Barrvägen), Tallen (Tallvägen), Skogsbyn (Sångvägen), Blåsåsen (Lärkgatan) och Klöverängen (Klövervägen).

Torpsbruk

Fridhemsvägen.

Lidnäs

Lidnäsvägen.

Vislanda

Vinkeln (Vinkelgatan), Badet (Ängsvägen/Dalvägen), Västra torget (Gröna gatan) och Östra torget (Husebyvägen/Elnarydsvägen).

Grimslöv

Ringaren (Ringvägen) och Stora snickaren (Snickarvägen).

Torne

Järnvägen/Nybyggarevägen.