Parker, grönområden & torg

Parker, grönområden & torg

Parker, grönområden & torg

Samhällsbyggnadsförvaltningen bygger, rustar och underhåller kommunens parker och grönområden.

Förvaltningen ansvarar för gräsklippning, slåtter, plantering och skötsel av rabatter, buskar, häckar och trädvård. SBF Teknisk Service Park utför denna skötsel inom parkområden. Även lekredskap, plaskdammar och fontäner underhålls och sköts av SBF Teknisk Service Park. Papperskorgar och hundlatriner töms och intilliggande ytor städas varannan vecka.

Förvaltningen ansvarar  även för tätortsnära naturmark och dess skötsel. Den skötseln utförs av Skogssällskapet och SBF Teknisk Service Park.

Skogsförvaltning kan följas här (länk)

Våra motions- och elljusspår finns här (länk)