VA-ledningsarbete Blädingevägen /Lv 126.

Alvesta kommun ska förstärka ledningsnätet för dricksvatten längs med Blädingevägen.

Arbetsområdet för ledningsarbetet är markerat i rött i bilden nedan. Dialog med berörda fastigheter för in och utfart från fastigheter tas på plats. Arbetet planeras starta under vecka 38.
Vattenavstängningar kommer ske under arbetets gång. 
avisering av dessa sker främst via SMS, vill du ha SMS när det sker driftstörningar? Registrera ditt mobilnummer här på vår hemsida.