VA-ledingsarbete Stenlyckegatan, Alvesta

Alvesta kommun ska byta ut gamla ledningar och anlägga dagvattenledningar i området. Dialog med direkt berörda fastighetsägare om trafiksituationen förs på plats. Arbetet har försenats av olika anledningar och inte påbörjats ännu. Planeras att påbörjas inom några veckor.

Arbetsområdet för ledningsarbetet är markerat i rött i bilden nedan. Väg som öppnas för trafik i blått.