Byggprojekt i Torpsbruk

Den nya bussterminalen i Torpsbruk förbereds och VA byts och byggs ut i samband med arbetet.

 

Förberedande arbeten har påbörjats vid bussterminalen i Torpsbruk och arbetet med att förnya och bygga ut vatten och avlopp har påbörjats.

Störningar i trafiken kommer förekomma under arbetets gång.

Vattenleveransen kan också påverkas under ledningsarbetets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för avstängningen, via SMS.

Har Ni inte registrerat mobilnummer på er adress? - Registerar ert mobilnummer här på hemsidan.