VA-ledningsarbeten, Sköldstavägen, Alvesta

Förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten och ny Cykelväg anläggs på Sköldstavägen under våren 2023.

Arbetsområde för ledningarbetet visas med grön linjemarkering i bilden nedan och cykelvägens sträckning är markerad i rött.
Arbetet med ledningsnätet beräknas börja vecka tio och pågå i tio veckor.