Sjöparkens strandpromenad

Skiss över strandpromenaden i Sjöparken

Alvesta kommun genomför för närvarande ett spännande entreprenadprojekt i Sjöparken, där en ny strandpromenad med tre bryggor håller på att byggas. För att genomföra detta arbete har vi använt dammen för att magasinera de massor som har grävts upp ur sjön. Dessa massor har nyligen provtagits och kommer snart att transporteras till en deponi. Efter sommaren planerar vi även att muddra viken bredvid strandpromenaden, vilket kommer att kräva att dammen används igen. I denna vik kommer vi även att bygga en liten förtöjningsbrygga där båtrampen för närvarande finns. Dammen kommer att tas bort när detta arbete är färdigt, och hela entreprenaden beräknas vara avslutad innan årsskiftet.

Vi vill även meddela att en ny båtramp har byggts vid reningsverket. Även om den ännu inte är helt klar kan den redan användas. Under hösten planerar vi att muddra vid denna plats och installera betongramper. Anledningen till att båtrampen inte kunde färdigställas direkt var att vi inte får utföra muddringsarbeten under fåglarnas häckningsperiod och fiskarnas lekperiod för att skydda den lokala naturen.

Karta som visar båtrampens placeringBehöver man ramp för iläggning finns det tex vid. Kyrkviken i Blädinge.

Bild på båtramp