Överföringsledning Torsåsby

Överföringsledning Torsåsby

Alvesta kommun har beslutat att lägga ned Torsåsbys avloppsreningsverk och i stället pumpa avloppsvattnet till Grimslöv. Torsåsby har identifierats som ett område där även kommunalt vatten behöver byggas ut. Därför kommer man i samband med arbetet även lägga ner ledningar för dricksvatten. Till våren 2024 kommer vi ha ett samråd med er boende om gränsdragningen för ett nytt vattenverksamhetsområde. Ni har då möjlighet att lämna in synpunkter kring vilket område som ska förses med kommunalt dricksvatten. Arbetet med ledningarna starta feb 2024 och beräknas att vara klart till sep 2024 (med en deltid att arbeten på åkermark ska vara klart 15 april). Entreprenör för arbetet är Älmby Entreprenad AB.