Ombyggnation av kommunhuset

Ombyggnation av kommunhuset

Nu pågår arbetet med att bygga om delar av kommunhuset i Alvesta. Syftet är att vi behöver en större och mer samlad kontorsyta för vårt kontaktcenter och andra avdelningar och samtidigt skapar vi nya mötesrum, samt höjer säkerheten och brandskyddet i huset.

Byggskiss över nedre plan som ska byggas om.

En etapp i taget

Arbetet med fasad och rivning påbörjas under vecka 46-47. Det som är rosamarkerat i bilden är det arbete som utförs i etapp 1. Denna etapp förväntas vara slutförd någonstans runt vecka 8 om allt flyter på enligt plan. Då flyttar kontaktcenter in i nya kontorsytor och besöksytan öppnas upp. Därefter fortsätter arbetet med etapp 2 som berör nuvarande reception och trapphus. Hela ombyggnationen beräknas vara klar innan sommaren.

Karta över avstängningsområdet utanför kommunhuset.

Något begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer det att vara något begränsad framkomlighet utanför kommunhuset. Järnvägsgatan kommer inledningsvis att vara tillfälligt avstängd en kortare period, men sedan öppnas upp för trafik igen. Gångtrafikanter förbi kommunhusets framsida hänvisas en del av sträckan till ett gångstråk, mellan byggstaketet och en uppbyggd barriär mot övrig trafik.

Visionsbild för nya entrén på kommunhuset.

Vision

Tanken är en inbjudande entré till våra medborgare och besökare, som i framtiden kommer att vara separat från personalingången. I den stora besöksfoajén ska det finnas sittgrupper och en stor vägg med plats för information och utställningar som även syns ut mot torget. Obeservera att bilden ovan är en visionsbild, där detaljer kan komma att skilja sig från slutresultatet.