Nytt bostadsområde, Lekaryd norra, samt nya vatten och avloppsledingar

Nu är det snart dags att starta byggnationen av det nya bostadsområdet i Lekaryd. I detta projekt exploateras det norra området med totalt 21 tomter. Det kommer även att byggas nya vatten och avloppsledningar till detta område.

Tomtförsäljningen är igång och det finns nu möjlighet att reservera en tomt. Mer information om tomterna finns på kommunens tomtportal.

Utbyggnationen av bostadsområdet och ledningarna startar i november och beräknas att vara klart till sommaren 2021. Entreprenören som utför jobbet är Älmby Entreprenad AB. 

Vattenledningen ut till området passerar befintliga boenden längs med sträckan som ej är anslutna till kommunalt VA-nät. Nu finns möjligheten att ansluta sig. Är ni intresserade kontakta Johanna Valtersson på Alvesta kommun 0472-150 00.

Karta över sträckan för VA-ledningarna samt de två nya områdena enligt detaljplanen (i detta projekt är det endast det norra området som byggs).

Översiktlig skiss på utbyggnadsområdet.

Översiktlig skiss på utbyggnadsområdet.