Ledningsarbeten Östra Järnvägsgatan, Torpsbruk

Alvesta kommun ska byta ut gamla ledningar för dricksvatten och spillvatten vid Östra Järnvägsgatan i Torpsbruk. Vi planerar att genomföra projektet under perioderna vecka 19 till 26 samt vecka 31 till 39. Under perioden vecka 27 till 30 är det uppehåll på grund av semester.

Arbetet genomförs för skapa bättre förutsättningar för stabil vattenförsörjning och för att minska risk för framtida driftstörningar. Ledningsarbete kommer att genomföras mellan Östra Järnvägsgatan 1 till Östra Järnvägsgatan 19. Området där ledningsarbete genomförs visas med röd linje i bilden nedan.

Omfattning ledningsarbete Östra Järnvägsgatan, Torpsbruk

Ledningsarbetet kommer påverka trafiksituationen i området. Dialog  kommer föras på plats med berörda fastighetsägare för att lösa in och utfart från fastigheter. Trafiken kan komma att stängas av på Östra Järnvägsgatan. Omledning sker då via väg förbi Östanåkra Svenstorp 1 enligt kartan som visas i bilden nedan.

Omledning av trafik vid avstängning av Östra Järnvägsgatan

Vi har tidigare genomfört inventering av fastigheters anslutning till allmänna nätet. Vissa fastigheter kommer att få en anslutning för dagvatten dit stuprör och dräneringar ska anslutas.

I anslutning till Alvesta kommun avslutat projektet kommer Eon att utföra arbeten i området.

Arbetet är i sista fasen, där anslutning av serviser till ny vattenledning görs. Därefter kommer Eon att gör arbeten på sträckan. Asfaltering kommer ske under våren 2023.