Dagvattenmagasin och VA arbete Grönkulla

I grönområdet norr om Grönkullaskolan i Alvesta ska ett nytt dike för omhändertagande av dagvatten och skyfall anläggas. Det kommer bli en spång över diket så man fortsatt kommer ha tillgång till skogen. I anslutning till arbetet anläggs ett antal kullar i grönområdet mellan skogen och fastigheterna på Sköldstavägen samt två kullar inne på Grönkullaskolans skolgård. Arbetet planeras att påbörjas under vecka 2 och beräknas pågå i 15 veckor.

Diket kommer sås in med fuktängsblandning och vara vattenfyllt vid regnväder och blöta perioder i övrigt kommer diket vara torrlagt. Kullarna i grönområdet kommer sås in med en fjärilsblandning och kommer fungera som en fjärilsrestaurang under sommarhalvåret. Till vinter kan kullarna användas som pulkabackar. Inne på skolområdet kommer kullarna sås in med vanligt bruksgräs och kommer kunna användas till lek året om.

 Åtgärden minskar risken för naturolyckor i form av översvämning vid skyfall. Fördröjningsmagasinet minskar risken för nedströms liggande industrier och bostadshus som vid ett flertal tillfällen har drabbats av översvämningar efter skyfall. Det minskar risken för att näringsämnen transporteras till sjön Salen. Samtidigt kommer vi att förnya spillvattennätet som ligger i området.

Återställning av området kommer att ske under vår/sommar 2024.

Illustrationsplan över dagvattenmagasin