Alvesta kommun genomför åtgärder inför transport av vindkraftverk

Alvesta kommun genomför just nu ett antal åtgärder i Alvesta tätort inför kommande transporter av vindkraftverksdelar. Delarna kommer att levereras till Lyngsåsa väster om Alvesta.

Främst handlar det om att skyltar monteras på sätt som gör att de enkelt kan flyttas på, samt att ytor görs överkörningsbara. Efter att samtliga transporter genomförts kommer allt att återställas till ursprungligt skick.
Transporterna kommer att komma in i Alvesta från Gemla via Växjövägen och gå genom Alvesta västerut till trafikplats västra Alvesta där Värnamovägen möter rv 25/27.

Vid felanmälan eller frågor, kontakta Emil Malm, Trafikingenjör, 0472-15196.